Den Colonialhandel, der tidligere i en Række af Aar har været ført af os i Gaarden Nr. 609 paa Hjørnet af Lille Torv og Vestergade, fortsættes fremdeles fra Onsdagen den 12. November for vor Regning, og skulle vi stedse, som tidligere, for at tilfredsstille Enhver paa bedste Maade. N. & M. Lazarus
Datering
1851-11-12
Arkiv ID
000055954
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.