Mode- & Manufacturhandel Ved en betydelig Hovedforandring i vor Boutik have vi den sidste Tid udvidet vort Manufacturlager, og ved stor Tilførsel af Varer i de sidste 14 Dage maae vi især udhæve et riigt Udvalg i sorte og couleurte Silketøier, uldne Stoffer, saavel engelske som franske, ternede, blomstrede, glatte Barege, Alt brugeligt for Kjoler..... N. & M. Lazarus
Datering
1854-05-13
Arkiv ID
000055956
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.