At vi efter venskabelig Overenskomst har hævet den af os hidtil i Comp. under Firmaet Langballe & Leth førte Handel, og at jeg C. Langballe har overtaget alle Firmaets saavel Credit som Debit, tillader vi os at bekjendtgjøre, samt at jeg C. Langballe fortsætter den af os hidtil førte Handel.. og anbefaler mig... Aarhuus, d. 2. Octbr. 1838 C. Langballe A. C. J. Leth Som Følge af Ovenst. tager jeg mig den Frihed at bekjendtg. at jeg under D. D. har etableret en Handel i fhv. Kbmd. F. N. Therkildsens Gaard Nr. 72 paa Middelgade, hvor jeg anbefaler mig med alle til Colonial-Handelen henhørende Artikler.... Aarhuus, d. 2. Octbr. 1838 A. C. J. Leth
Datering
1838-10-01
Arkiv ID
000056469
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.