Ved Udvidelse af mit Boutiklocale og Tilførsel af flere nye Artikler, kan jeg anbefale Alt til en velassorteret Urtekramhandel henhørende, som i reelle og gode Varer, til Tidens billigste Priis, bringes mine ærede Kunder i behagelig Erindring. Aarhuus i Juli 1856 A. C. J. Leth
Datering
1856-07-23
Arkiv ID
000056480
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.