At vor elskede Fader og Plejefader, Kbmd. A. C. J. Leth igaar, den 30. Septbr. er indgaaet til den evige Fred, 75 Aar gl., bekjendtgjøres herved for fraværende Slægt og Venner. Aarhuus, d. 1. Okt. 1885 Nicoline Leth Anna Hougaard
Datering
1885-10-01
Arkiv ID
000056503
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.