Løverdagen den 1. April fristede jeg den haarde Skjæbne, at min inderligt elskede Kone, Line Levin, fød Elsass, efter 12 Dages Lidelser, omskiftede det Timelige med det Evige. Kun kort var vort Samlivs Lykke, men vi haabe paa Gjensynets Glæder hisset. Aarhuus, den 7. April 1848 A. Levin, Boghandler
Datering
1848-04-08
Arkiv ID
000056692
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.