Udsalg! Udsalg! Paa Grund af min Forretnings Afstaaelse udsælger jeg fra idag hele mit store Lager af Musikalier ___________________________________________________ - - - Skrivemapper, Brevtasker, Portemonnæer og Cigarfouderaler, Fotografialbums, indbundne Regnskabsbøger - - - A. Levin St. Torv Nr. 1
Datering
1887-10-26
Arkiv ID
000056712
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.