Herved tillader jeg mig at meddele det ærede Publ. at jeg har overdraget den af mig i den lang Aarrække førte Boghandel til Hr. Th. Køster, der vil fortsætte Forretningen under eget Firma. Idet jeg frembærer min hjerteligste Tak for udviist Tillid og Velvillie, beder jeg samme overført paa min Efterfølger. Ærbødigst A. Levin I Henh. til Ovenst. tillader jeg mig at meddele, at jeg efter Lokalets fuldst. Ombygning og Udvidelse. Løverdagen den 23. Juni aabner en Velassorteret Bog-, Papir-. Musik-. og Kunsthandel, som herved anbefales Ærbødigst Th. Køster
Datering
1888-06-22
Arkiv ID
000056714
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.