Gravskrift over Levin's første Kone: (oversat fra Hebraisk) Her hviler den kære Kvinde, Feigle, Datter af Herr Nathan Elsass, Hustru til Herr Asser Levin. Hun døde 32 Aar gl. 27. Adar. II 5608 Hendes yndige blomstrende Pragt vendte sig mod det Høje, da hun endnu stod i sin Ungdom. Stor er Smerten i hendes Mands og Forældres Hjerte. Glæden forvandledes til Sorg hos hendes Søstre og Venner. Til Himlen steg hun op for at nyde Frugten af sine Gerninger.
Datering
1957
Arkiv ID
000056715
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
J. Margolinsky: De jødiske Kirkegaarde i Aarhus, 1957
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.