Levin død i Gaar. Den Afdøde der i mere end en Menneskealder havde drevet Bghdl. paa samme sted paa Store Torv, hvor nu Køsters Boghandel findes, var en saa retskaffen og bravt tænkende Mand, at Budskabet om hans Død vil blive modtaget med den største Deltagelse af alle dem, der kjendte ham. Vor kjære Mand og Fader, Asser Levin, hensov blidt og stille i Eftmd. Kl. 6. - 15. Aug. - Paa egne og Børns Vegne: Jette Levin, f. Elsass. Begr. foregaar Søndag paa den gamle Kirkegaard. J. Eftr. 4-1-1771 Trykkeriet Fra Pressen er udkommen: Samling af adskillige moralske Sange, nye og lærerige Oder og Arier for det smukke Kiøn, den sælges indhæftet hos Hr. Saurbier i Bogtrykkeriet for 6 Sk., og bliver samme til Bedste for den alm. Hielpe-Casse, som her ved Bogtrykkeriet er Anlagt.
Datering
1893-08-16
Arkiv ID
000056717
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.