Enkefru Levin's Begravelse: Korset maatte fjernes fra Ligvognen, inden Kisten kunde anbringes - fordi Fru Levin var ortodox Jøde. Paa den mosaiske Kirkegaard ved Frederiksalle samledes Herre-Følget tæt om Graven, medens Damerne, som egentlig ikke maatte komme ind paa Kirkegaarden, henvistes til den yderste Udkant. Blandt Herrerne bemærkedes: Oberst Stenstrup, flere af Byens Boghandlere, Overlærer Kleisdorff, Proprietærerne Schmidt, Skæring Munkgaard, og Faurschou, Højvang Inspektør Wormslev m. fl. Ingen Salmer blev sunget hverken i Hjemmet el. paa Kirkegaarden. Præsten, en Rabbiner fra Kbh., fortsættes på L 3368
Datering
1905-02-15
Arkiv ID
000056723
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.