Hos Undert. kan bekommes godt Hvedemeel, gode Perlegryn, fiint Kanel og gandske nye Sengeklæder. - Sammesteds kiøbes alleslags Vildtskind saasom Hare-, Ræve-, Maar-, Ilder-, Odder- og Grævlingeskind og betaler de højeste Priser Joseph Levin paa Graven
Datering
1817-01-25
Arkiv ID
000056737
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.