Efter tilendebragt Indkjøb i Berlin og Hamborg er Undertegnedes Industri- og Mode Magasin blevet forsynet med et smukt Udvalg af Vinterhatte og stukne Kapper, efter nyeste Mode.... M. Levin Skolegaden Nr, 36 hos Hr. Kbmd. Wulff se ogsaa E. Secher og P. J. Hahn
Datering
1847-10-18
Arkiv ID
000056743
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.