af Borgerrepr. Forhandlinger Jfr. M. Levin havde ved Ansøgning til det Kgl. danske Cancelli, fremsendt ved Magistratens Skrivelse til Repræsent.'s Erklæring ansøgt om: at erholde Tilladelse til at have Udsalg af Industri-Sager, saasom: Bijouteri, Porcellain og Glasvarer i Forening med hendes egentlige Næringsvei, Modehandelen, idet hendes gamle Moder der opholder sig hos hende, hidtil har drevet førstnævnte Handel efter hendes afdøde Mand. For Opfyldelsen heraf erklærede sig en Minoritet, best. af 5 Repræsentanter, hvorimod de øvrige 10 Repræsentanter ikke fandt sig foranlediget til at give deres Samtykke, idet de antage, at saafremt det indvilgedes, der da traadtes de Handlende, der ene drive denne Næringsvei, for nær.
Datering
1848-02-09
Arkiv ID
000056744
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende Følgeblad
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.