Min kjære Plejemoder, Frøken Mariane Levin, bortkaldtes igaar ved en blid og rolig Død, hvilket herved meddeles Slægt og Venner paa Familiens og egne Vegne af hendes dybtsørgende Plejedatter. Aarhus, d. 12. Jan. 1886 Mary Hansen
Datering
1886-01-13
Arkiv ID
000056765
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.