Det behagede det alvise Forsyn den 3. Septbr. ved en blid og smertefri Død at bortkalde til et bedre Liv Kbmd. S. Levin, i en Alder af 73 Aar. Med dyb Smerte bekjendtg. dette for fraværende Paarørende og Venner af hans efterladte Enke og Børn Aarhuus, d. 6. Septbr. 1845
Datering
1845-09-12
Arkiv ID
000056772
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.