Jeg tager mig herved den Frihed at bekjendtgjøre for Byens ærede Beboere at jeg i disse Dage har etableret en Industri-Handel her i Byen best. af alle mulige begyndte og færdige Arbeider saavel af Jerntraad som Stramai, Straahatte, franske og italienske, Silke og Chaconet i alle Dessins, et Foraad af smukke Blomster og Broderier..... Min Bopæl er i Mindet i den Jomfru Aastrups forhen beboede Gaard. S. Levin
Datering
1843-06-09
Arkiv ID
000056773
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.