S. Levins Industri- og Modemagasin flyttes Torsdagen den 25. ds. til No. 19 paa store Torv i Hr. Stiftsphysicus Dr. Jespersens Gaard, hvor Magasinet som hidtil vil være forsynet med alle til Faget henh. Gjenstande i de nyeste og smagfuldeste Mønstre. Sammesteds findes nu ogsaa alle Slags Randers-Handsker fra Hr. Mattats Fabrik Aarhuus, d. 21. Juli 1844
Datering
1844-07-24
Arkiv ID
000056775
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.