Auktion over det "Stervboet efter Vognmand L. Liisberg's afgangne Hustrue... tilhørende Sted No. 31 paa Skolegade.... 6 Fag 1 Etage Muur- og Bindingsværks Forhuus til Gaden med Port iberegnet, 6 Fag 1-Etage dito Baghuus og Gaardsrum."
Datering
1826-01-21
Arkiv ID
000056989
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.