I Gaarden Nr. 646 paa Vestergade, lige ved Torvet, paa et af de livligste og meest befærdede Steder i Byen kan til October Flyttetid erholdes til Leie, enten samlet eller separat. I Stue-Etagen en Boutiksleilighed best. af en Sal til Gaden paa 4 Fag, 10 Alen Bred, et Vær. bag samme til Gaarden 4 Fag 3 1/2 Al. bredt - Et Vær. ved Siden af Salen til Gaden 1 1/2 med gipsede Lofter, store Boutiksvinduer 4 Alen høie. Et stort Pakloft. B I 1. Sals Etagen en Beboelses-Leilighed, best. af en Sal til Gaden paa 3 Fag, en dito til dito paa 3 Dito, en Spisestue til Gaarden paa 3 dito, et Soveværelse til dito paa 3 dito... - i Vær. til Gaden blive nye store Vinduer indsatte og dobb. Fløjdøre i alle Værelserne... Eieren Kbmd. H. C. Liisberg paa Fr.gade
Datering
1850-06-17
Arkiv ID
000057086
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.