Nyt Handels-Etablissement Jeg tillader mig herved at bekjendtgjøre, at jeg idag har aabnet en ny Handels-Forretning i min Gaard Nr. 646 paa Vestergade, ligeoverfor Svaneapoteket, og vil hovedsagelig beskjæftige mig med Indkjøb af Korn og andre Producter samt Udsalg af Urte- og Hørkramvarer m.m. Ved redelig og billig Behandling... Aarhus 4.10.1850 H. C. Liisberg
Datering
1850-10-06
Arkiv ID
000057088
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.