Alle og Enhver, som maatte formene at have nogen Fordring paa min afdøde Mand, Kbmd. og Fabrikant H. C. Liisberg af Aarhuus, efter hvem jeg sidder i uskiftet Bo, indkaldes herved med 3 Maaneders Varsel for at anmelde og beviisliggjøre deres Krav for Raadmd. H. Liisberg her i Byen Aarhuus, d. 25. Septbr. 1863 Julie Liisberg født Hald
Datering
1863-09-29
Arkiv ID
000057118
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.