Liisberg og Meisner købte Brødrene Jensens fallitbo (Se: A. N. Jensen og J. P. Birch Jensen) 1848 og flyttede fra Mejlgade 72 til Mejlgade 67-69. hvor de fortsatte Brænderiet, der blev en spritfabrik, en af Landets største - 1881 købte De danske Spritfabriker virksomheden for 375.ooo Kr. Billeder af H. Liisberg og hans anden Hustru
Datering
1881
Arkiv ID
000057202
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
P. Jensen og Israelsen Mejlgs, S. 155 ff.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.