Efter næsten 6 Maaneders Sygeleie bortkaldte den Algode, Søndagen den 29. November vor elskede Moder, Esther Cantor, i en Alder af noget over 65 Aar, fra denne Verden. Dette for os saa sør- gelige Dødsfald meddele vi herved hendes Venner her og i Hovedstaden paa den fraværende Families Medlemmers og egne Vegne. Aarhuus, den 2. October (December) 1840 A. Lewis Johs Ludwigs Eline Wilj. Ludwigs
Datering
1840-12-02
Arkiv ID
000058574
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.