Herman Meyers og Minna Meyers Legat til Opdragelse af trængende Børn, stiftet 1881 af Vexellerer i København Herman Meyer (født 2.6.1844) og Hustru Minna Meyer (født 20.5.1849) med 7.500 Kr. hvis Renter tilfalde Arveprinsesse Carolines Asyl. (Min Tid 1881 A. 148)
Datering
1881
Arkiv ID
000062687
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Hiort-Lorenzen & Salicath Report over Legater, IV 14
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.