Indsenderen af Stykket Forlangt Indrykning i Aarhuus Avis No. 78, forekommer mig alt for uværdig til at fortiene noget Svar. Imidlertid skal dette dog, med fuldkommen Giengivelse af hans taabelige Kampherpræk, ikke udeblive, ifald den ubekiendte Herre tør være sit ærede navn bekiendt? I modsat Fald maae jeg formene, at Personen maa besidde en meget tvetydig Charakteer - og vil jeg da ikke tier ændse ham. En navnløs Uvidende skiøtter jeg ikke om at ??? paa, da han muligen er en hiernetom Selvklog, eller hvad værre er, en Skjendelysten Dagdriver, som al min umage vilde spildes paa. Den anonyme ??? (kan ikke læses) L. Michelsen, Bundtmager
Datering
1822-05-24
Arkiv ID
000063142
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.