Forlangt Indrykning: Naar man læser Bundtmager Michelsens Advarsel i Avisen No. 75, forranlediget ved det i No. 74 anførte Probate Middel til Pelsværk Conservering, saa sporer man den pure Ondskab og Egennyte, og idet han opvarter Publ. med en mængde Sqvalder, lægger han tydeligt sin Uvidenhed for Dagen, da han tillige modsiger sig selv... ½ Sp. petit
Datering
1822-05-21
Arkiv ID
000063144
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.