Pelsværk til Conservering antager jeg jeg Undertegnede. Jeg udsteder et Beviis for det Bekomne, og understaaer for Ubeskadigelse af Orme; Betalingen derfor er forholdsmæssig meget billig; og det leverede kan alle Tider efter Forlandende Faaes udleveret. L. Michelsen Bundtmager i Aarhuus 14.5. advarer han i et langt Avertissement mod et i Avisen indrykket "probat Middel" ved Opbevaring af Pelsværk. Hans egne Priser anføres.
Datering
1822-05-10
Arkiv ID
000063145
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.