NB. Foruden de af mig i disse Tidender averterede Bundtmager-Arbeide, har jeg nu faaet færdig, pelsforede Vaskeskinds Mands-Dame- og Børnehandsker, af forskiellige Couleurer som sælges saavel disse som alt mit andet Arbeide til de mig mueligst billigste Priser. Børne-Peltse-Støvler kan ogsaa bekommes hos L. Michelsen Bundtmager i Aarhus
Datering
1822-01-18
Arkiv ID
000063146
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.