Aarhus i gamle Dage. (Kilde angives ikke) I 1827 lod "Danmarks General-Bundtmager", som han tituleredes, sig rundt omkring fra forsyne "med alle Slags vilde og tamme Skind" for derved at kunne tilfredsstille de jydske Damers Trang" til at svøbes i Sække eller saakaldte lange Kaaber med besætning af Skind." Hans Opkøb bevirkede en sand Udryddelseskrig ikke blot over Ilder, Maarer osv. men især over Katte, og Følgen var, at Rotte-og Museplagen voksede kolossalt... Fra Viborg berettedes at disse Plagedyr "ødelægger os i Tusindvis, underkuler vore Huse, nu er end ikke langt fra at udklække deres forbandede Yngel i vore Senge". Mod Michelsen synes dog intet at være foretaget.
Datering
1926-10-29
Arkiv ID
000063150
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.