Mit Oplag af Bundtmagerarbeide som før har været hos Madame Richter i Horsens er nu henlagt hos Hr. Købmand Christian Hansen sammesteds, og er samme forsynet med... NB. Alle de ovennævnte Vare ere ogsaa hos Hr. H.H. Lorentzen i Weile at bekomme, som ligeledes sælges for billige og nedsatte Priser. L. Michelsen Bundtmager i Aarhuus.
Datering
1827-10-05
Arkiv ID
000063152
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.