Undert., der har nedsat sig heri Byen som Bundtmager, tager sig herved den Frihed at tilkiendegive det ærede Publ., at der hos mig alle Tider er at bekomme alle mulige Sorter Bundtmager Vare samt alle sorter Kaskjetter af forsk. Faconger og Couleurer, ogsaa forfærdiges Buxeseler og repareres samme. Gode Varer billige Priser og reel Behandling lover jeg stedse ogsaa Kaaber og alle mulige Slags Skind og for samme betaler jeg det højeste de er værd. Aarhuus, d. 1. Aug. 1827 L. Michelsen,Bundtm., i Bispegyden i forrige Stiftscontoirs Bygning
Datering
1821-08-03
Arkiv ID
000063177
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.