Fra pressen er indkommen: "Mindeblomster på Danmarks store kunstners, billedhuggeren Alb. Thorvaldsens Grav" og fåes for 1 Mk. pr. eksemplar på adressekontoret i Århus, samt i undertegnedes bopæl på Klostergade No. 836 op ad trappen. J. C. M. Møller Typograph
Datering
1844-04-16
Arkiv ID
000066359
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.