Allerede i 1902 havde hotel "Kronprinsen"s ejer, agent J. C. Nielsen, der var stedlig Repræsentant for Cunard-linjen og andre Amerikabaade, ladet indrette en stor og smuk koncertsal, hvor musikdirektør Carl Møller dirigerede er 12 Mands orkester. 1905 borforpagtedes forretningen til restauratør S. Jørgensen, der havde været Vært på Grand Hotel i Ryesgade og i 1907 blev S. P. Nielsen, som havde været Kasinos første restauratør, forpagter af "Kronprinsen". Han fortsatte med de store fremmede orkestre - 1910 gik S. P. Nielsen i alliance med Ludvig Thürmann - i mange Aar "Salonens" populære vært - og Aarhus Postens redaktør C. Arnfast Nielsen om at stifte et A/S. De købte komplekset for 215.000. Aktiekapital var 25.000 Kr. hvoraf de to restauratører indskød det meste mens redaktøren som sin part indskød en varietebeviling, han havde skaffet sig hos den overfor forlystelseslivet meget velvillige politimester Goll - 1911 måtte J. C. Nielsen overtage Hotellet igen og igen 1915 osv.
Datering
1915
Arkiv ID
000069493
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Bernhardt Jensen:Fra det glade Aarhus, s.43
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.