Efter Forlydende er Hovedgaarden Marselisborg af Godseier Ingerslev bortforpagtet til Forst-Candidat Vitus Petersen af Holmstrupgaard mod en aarlig Forpagterafgift af 40 Kr. pr. Td. Land. Forpagteren skal kjøbe Besætningen og betale Skatterne af Eiendommen. Forpagtningen tiltrædes 1. Mai og gjælder i 7 Aar. Det forpagtede Areal er 500 tdr. Ld., hørende til Agerbruget, hvorimod Forpagtningen Ikke omfatter Eiendommens store Tilliggende af Skov m.v. 20-1-: Ingerslev berigtiger:Forpagtningsforholdet endnu ikke endeligt ordnet. Bortforpagtningen vil skee paa 14 Aar - Besætning og Inventarium overdrages kun for en enkelt Deel Forpagteren til fri Raadighed, medens det iøvrigt kun overlades ham til Brug.
Datering
1879-01-19
Arkiv ID
000077150
Beskrivelse
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.