Undert., som i flere Aar har arbejdet hos afd. Bødkermester Jusjong, har nu overtaget Forretningen og tillader sig herved at anbefale sig.... Reel og billig Betjening skal Stedse være mit Formaal. Ærbødigst H. Jusjongs Eftf. R.P.Rasmussen, Skolegade 25.
Datering
1893-12-24
Arkiv ID
000080645
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.