Dybt nedbøiede af Skjæbnens haarde Slag skulle vi bekjendtgjøre vor kjære og uforglemmelige Moders, Madame Hanna Rée's dødelige Afgang, Søndagen den 14. ds., efter at hun for nogle Maaneder siden fyldte sit 70. Aar, med den for os saa velgjørende Trøst, at det algode dybbelønnende Forsyn lod hende nyde en saa blid og smerteløs Sjels Overgang fra dette legemlige Liv til hiin aandelige Lyksalighed, som hun ved sjældne Moderværd, ved hendes blide og menneskekjærlige Vandel, ved den fromme Hengivenhed, hvormed hun bar flere haarde Gjenvordigheder, har fortjent Fred med hendes Støv! De mange Skjønsomme, der ved Jordefærden idag, endog vi indbudne beviste hende den sidste Ære, afgjer herved vor hjertlig Taksigelse. Therese Rée, født Ree Hartvig Rée, paa egne og Søskendes Vegne (se også 4.3)
Datering
1830-02-18
Arkiv ID
000081091
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.