Auktion over afdøde Madame Rugaards Efterladenskaber...: Mahogni-Chatoller, Borde, Stole og Sophaer med Krølhaar og Fjedre, Speile, Sengesteder, fortrinlige Sengeklæder, Krølhaarsmadresser og Puder, flere Stel fiint Porcellains- Theetøi ... pletterede og Messing-lysestager ... Kjøkken- og Bryggers- Inventarium ... 5 gode Køer, 2 Heste, 5 forsk. Vogne, 2 Sæt Seletøi, Plouge, Harver,... Auctionen holdes i Stervbogaarden nr. 616 paa Vestergade. 22.7.: Gaarden kan faaes tilleie .. 18 større og mindre Værelser foruden Køkken osv.
Datering
1848-04-10
Arkiv ID
000082955
Beskrivelse
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.