Onsdag den 20.ds. aabner jeg et velassorteret Viinudsalg i Gaarden Nr. 646 paa Vestergade, ligeoverfor Svane-Apotheket, som jeg herved tillader mig at anbefale til et æret Publ. Ved stedse at holde et godt Lager af gode og med Kundskab og omhu behandlede Vine, samt ved prompte, reel og billig Behandling, skal jeg søge at tilfredsstille Enhver som vil forunde mig Søgning C.F. Schaarup
Datering
1850-11-18
Arkiv ID
000084710
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.