Gaarden Nr 94 litra B paa Middelgade & hvori i en Række af Aar er dreven Kjøbmandshandel, hvortil den er godt indrettet og har en god beliggenhed, er underhaanden tilkjøbs paa billige Vilkaar. Man behager at henvende sig Chr. L. Schmidts Enke
Datering
1839-01-31
Arkiv ID
000086350
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.