Efter fuldendt Mesterprøve som Maler tillader jeg mig herved at anbefale mig til Byens og Omegnens ærede Beboere med Alt henhørende til mit Fag. Reellitet og prompte Expedition samt Billighed skal stedse være Formaalet for mine Bestræbelser. Mit Værksted er paa Middelgade i Gaarden Nr. 62. Aarhuus, d. 6. Febr. 1862 N. C. Skouby Malermester
Datering
1862-02-06
Arkiv ID
000087688
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.