En høist besynderlig mand var Secher-Davidsen. Han var Jøde og en udmærket Musiker, særlig Pianist. Baade var han selv overordentlig duelig paa sit Instrument, og tillige var han en fortræffelig Lærer. Men han var i høi Grad malproper med sin Person. Paa Grund heraf, fik han ikke ret mange Elever. Dette var atter Aarsag til, at han var meget fattig. Hans Klæder var elendige, og hans Linned saavelsom hans egen fysiske Person, meget smudsig. Han boede i lang Tid, baade Vinter og Sommer, i et lille Lysthus af Træ, som stod i Læseforeningens Have og vendte lige ud imod Havet. Der maa have været skrækkelig koldt under Efteraarets og Vinterens isnende Østenstorme. Men Secher-Davidsen gik altid ens klædt uden Overtøi, Tørklæde eller Handsker. Han var desuden hidsig og mindre behagelig i Omgang, saa at han levede meget ensomt. Senere flyttede han til Kjøbenhavn, det vil sige, han flyttede sig selv, for bagage havde han ikke, her døde han for faa Aar siden som en ældgammel Mand. Sammenskrevet med 4952
Datering
1891 ~ 1980
Arkiv ID
000088847
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
R. Nielsen: Aarhus i 40 - s. 141
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.