Min iboende Gaard Nr 40 paa Skolegade ønsker jeg underhaanden at sælge. Den Bestaaer foruden For- og Sidehuus, der afgiver 2 de Beboelsesleiligheder, hvoraf 1. Sals Etage er særdeles godt og beqvemt indrettet, af 2de Baghuuse, et stort Pakhuus, rummelig Gaardsplads og en Have samt en Bagplads, der grændser ud til den nye Havn, af 500 Kvadrat Alens Størrelse. Eiendommen er godt beliggende for Næringsdrift og vil med det ny Havneanlægs Fuldførelse faae en betydelig forøget Værdi. T. E. Stabell
Datering
1857-07-24
Arkiv ID
000091860
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.