Mine efternævnte 2de Eiendomme ønsker jeg underhaanden at sælge, nemlig: Gaarden Nr 40 paa Skolegade, der bestaar af 9 Fag 2-Etage Forhuus med Kjælder, Side- og Bagbygninger, et stort Pakhus, rummelig Gaardsplads og Have, samt en betydelig Byggeplads der grændser ud til det nye Havneanlæg og støder umiddelbart op til den Gade, der nu vil blive anlagt langs med Havnens Losseplads, og Gaarden "Aabyhøj" i Aaby Sogn af Hartkorn 13/4 Tdr. med et Areal af ca. 15 Tdr Land Ager og Eng af udmærket Beskaffenhed. Gaarden der er smukt beliggende ved Silkeborg Chaussee, næppe 1/4 Miil fra
Datering
1863-02-11
Arkiv ID
000091865
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.