Klædehandel, en gros & en detail. At jeg idag har etableret en Klædehandel i Hr Købmand H. C. Liisbergs Gaard Nr 646 paa Vestergade, tillader jeg mig herved at bekjendtg.. idet jeg anbefaler mit Lager af saavel inden- som udenlandsk Klæde, Kirsai, Buckskin, Doeskin, Düffel etc., assorteret fra de bedste Fabrikker. Billige men aldeles bestemte Priser noteres. Aarhuus, d. 21. September 1855 J. C. Staun 29. September: aabner P. Packness en Mode og Manufacturhandel ogsaa i Liisbergs Gaard se Packness
Datering
1855-09-21
Arkiv ID
000092258
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.