At min Kone, Sophie, f. Beierholm, 64 Aar gammel, efter 13 Maaneders haarde Lidelser, den 17. ds. indgik til den evige Fred, bekjendtgiøres herved for fraværende Slægt og Venner. Sorg og Glæde deelte hun troligen med mig i 41 Aar. Længelsfuld og ene imødeseer jeg nu, i min 75 Aars Alder, Gjenforeningens Øieblik. P. Wallich
Datering
1848-06-20
Arkiv ID
000101109
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.