En af vor Byes ældste Borgere feirer i Dag 50 Aars Jubilæum som Barber nemlig Amtsbarbeer Warberg paa Skolegade. Som 26 aarig ung Mand kom han fra København hertil og nedsatte sig paa Skolegade, hvor han har levet i sin nuværende Eiendom i Samfulde 49 Aar. Han var gift med en Datter af forlængst afdøde Major Krey, mistede sin Hustru for 17 Aar siden og har havt 5 Børn, hvoraf 3 leve, samt 7 Børnebørn. Hr. Warberg anlagde og drev i mange Aar den første Badeanstalt her i Aarhuus. Næsten altid har han havt et fortrinligt Helbred og et glad Sind, og de Mange som kjende vor hæderlige Medborger ville ganske vist idag mindes ham med en venlig Tanke og ønske ham endnu en Række af Aar i tilfreds Alderdom iblandt os.
Datering
1876-11-27
Arkiv ID
000101240
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.