i Morgen 70 Aar. Født paa Østergade i København Cand. phil (1861): Journalist, Oplæser, Skuespiller, Forfatter, Sproglærer og Forsikringsinspektør ... debuterede hos Daniel Hansen (ogsaa kaldet Djævlehansen), kom senere til Norge, derfter "Alhambra" og Vesterbros Teater, 1870 til Odense Teater og var 10 Aar hos Cortes. Saa kom han til Fr. Müller - fra 1882 to Aar Teaterdirektør "det værste der kan hænde et Menneske", siger han. Han har spillet 600 Roller. I 1884 blev Verner, der allerede havde arbejdet en Del som Journalist ved "Jyllands Posten", ansat som Redaktions sekretær
Datering
1911-10-01
Arkiv ID
000102537
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.