Jørgen Pedersen Westergaard købte Trods Katholm omkring 1725. - Westergaard drev ellers Købmandshandel i sin Gaard paa Vestergade (nuværende Nr. 49) ... efter Westergaard's Død ejes Trods Katholm af Enken - 1764 Sælges den ved Auktion til Amtsforvalter Jens Thygesen. Westergaard's tredie ældste Søn Laurits Westergaard fik Gaarden paa Vestergade, Han døde 1774
Datering
1951
Arkiv ID
000102849
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende Aarbog, S. 14.
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.