Søn af Salomon Israel Wilnau, forhen Borger og Købmand i Nyborg (f. i Wilna, død i Aarhus 13. August 1843 i sit 73. Aar (gift anden Gang 1820 med Ester Jonas) og hans første Hustru Rose f. Johnas (f. i London 1785 * 1805, død i Nyborg 26. November 1815). F. i Nyborg 30. Juni 1807, besøgte den lærde Skole der, men forlod den, forinden han blev demitteret; opholdt sig for største delen i Udlandet, hvor han i den sidste Tid beskjæftigede sig med journalistiske Arbejder, navnlig med Theater-Kritik; vendte tilbage til Danmark 1842; opholdt sig siden i en Række Aar i Aarhuus, Død i København 19. September 1864. Pseudonym: K. Dielitz.
Datering
1864
Arkiv ID
000103695
Beskrivelse
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Beskrivelsesdata
original kilde
Erslew: ForfatterLexicon, Suppl. S. 620
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.